Roboty ziemne przeprowadzane w celu niwelacji terenu.

Niwelacja terenu | Kiedy jest niezbędna?

Nie da się ukryć, że zdecydowana większość osób planując budowę domu zakłada, że ich inwestycja powstanie w pięknym otoczeniu, na wręcz idealnej działce. Choć jest to w zupełności możliwe, to jednak znalezienie takiego miejsca może stanowić spore wyzwanie. Wielu inwestorów w takiej sytuacji decyduje się jednak na łatwiejsze rozwiązanie – kupuje teren w atrakcyjnej lokalizacji i przystępuje do robót ziemnych, w celu niwelacji wszystkich występujących na nim nierówności.

Usunięcie tych niedoskonałości lub znaczne ich ograniczenie, możliwe jest dzięki zabiegowi znanemu jako niwelacja terenu. Niwelacja terenu polega na wyrównaniu powierzchni działki do jednego poziomu tak, aby przygotować ją do pod budowę domu (lub innej konstrukcji) oraz umożliwić bezpieczne korzystanie z niej w celach rekreacyjnych. Warto wspomnieć, że niwelacja terenu wpływa także pozytywnie na walory estetyczne danej posesji.

Niwelacja terenu | Jak się ją przeprowadza?

Niwelacja terenu to proces, który zazwyczaj rozpoczyna się wykonaniem pomiarów na wybranej działce. Pomiary te pomagają określić różnice w wysokości występujące na danym terenie, co z kolei ułatwia przeprowadzenie prac wyrównawczych. Celem niwelacji terenu jest fizyczne wyrównanie gruntu poprzez roboty ziemne w taki sposób, aby działka odpowiadała naszym potrzebom i spełniała wymogi planowanej inwestycji.

Makroniwelacja terenu

Makroniwelacja to proces wyrównywania terenu na dużą skalę, który często wiąże się z wymianą gruntu, a także odwadnianiem i wzmacnianiem powierzchni gruntu. Najczęściej stosuje się je w ramach dużych projektów budowlanych, takich jak budowa dróg, autostrad, osiedli mieszkaniowych, infrastruktury energetycznej, czy też obiektów hydrotechnicznych. Makroniwelacje są również istotne w rekultywacji terenów zdegradowanych, tworzeniu sieci kanalizacyjnych i deszczowych, budowie ekologicznych wysypisk śmieci oraz wznoszeniu dróg technologicznych. Ponadto, odgrywają ważną rolę w pracach melioracyjnych (regulacja potoków i rzek, nawadnianie i odwadnianie gruntów rolnych, budowa obiektów drenażowych, tworzenie zbiorników wodnych).

Mikroniwelacja terenu

Pojęcie mikroniwelacji terenu odnosi się do mniejszych inwestycji budowlanych, w tym projektów związanych z budownictwem jednorodzinnym. Mikroniwelacje przeprowadza się również w przypadku niedużych prac w obrębie gałęzi przemysłu, drogownictwa oraz hydrotechniki. Największe znaczenie mają jednak przy kształtowaniu niewielkich obszarów, najczęściej obejmujących pojedynczą nieruchomość. Dotyczą także budowy, m.in.:

  • chodników,
  • placów zabaw,
  • krótkich odcinków rowów przydrożnych.

Do wykonania prac związanych z niwelacją terenu zawsze należy zatrudnić wyspecjalizowane firmy świadczące usługi sprzętowo-budowlane, które mają doświadczenie w przeprowadzaniu tego rodzaju zleceń. Ważne jest, aby zwracać uwagę przede wszystkim na umiejętności wybranego zespołu oraz opinie pozostawione przez poprzednich klientów. Zarówno mikroniwelacje, jak i makroniwelacje wymagają precyzyjnego działania i kompleksowego wykonania, obejmującego zazwyczaj: zagęszczanie i wymianę gruntu, odwadnianie terenów podmokłych oraz instalację systemów drenażowych i przeciwpowodziowych na danym terenie. Osoba bez doświadczenia może zatem nie podołać takiemu wyzwaniu. 

Niwelacja terenu | Cena

Określenie kosztów niwelacji terenu działki zależy od wielu czynników. Każda działka jest unikalna, a nasze plany dotyczące jej kształtowania mogą się różnić. W zależności od konkretnego przypadku, może być konieczne usunięcie nadmiaru ziemi lub dostarczenie brakującej. Zakres prac ziemnych również jest inny w zależności od sytuacji. Przed oszacowaniem kosztu niwelacji terenu działki, konieczne jest jednoznaczne określenie podstawowych czynników wpływających na zakres planowanych prac. Należy pamiętać, że różni wykonawcy mogą stosować różne metody wyceny prac ziemnych. 

W prostych przypadkach wyrównania terenu, przed rozpoczęciem budowy może być ustalona stała cena za 1 m2 obszaru objętego pracami. W przypadku przemieszczania dużych ilości ziemi, koszt może być podawany za 1 m3. Często stosuje się również stawki godzinowe lub dobowe za pracę poszczególnych maszyn (takich jak koparka, ładowarka) i środków transportu (np. samochód wywrotka). Dodatkowo, należy uwzględnić koszty jednorazowego przewozu maszyn na miejsce prac z bazy wykonawcy. W przypadku rozliczania się za stawki godzinowe lub dobowe, warto wcześniej ustalić, czy cena obejmuje również wynagrodzenie operatora.

Kiedy potrzebna jest niwelacja terenu?

Niwelacja terenu jest koniecznością w przypadku wielu różnych prac budowlanych, w tym tych wykonywanych podczas budowy budynków mieszkalnych, użytkowych i przemysłowych. Wyrównywanie powierzchni jednak nie dotyczy tylko podłoża pod fundamenty budynku – odgrywa również istotną rolę przy tworzeniu parkingów, ogrodów i placów.

W niektórych przypadkach niwelacja terenu nie jest wymagana – na przykład w sytuacji, gdy działka jest względnie płaska. Zaleca się jednak, aby utrzymać spadek terenu skierowanego w stronę drogi na wysokości około 30-50 centymetrów. Uchroni to działkę przed zalaniem podczas intensywnych opadów deszczu.

Takie elementy jak chodniki, podjazdy i ścieżki powinny być układane z delikatnym spadkiem w kierunku granicy działki. Z kolei domki narzędziowe, altany, mała architektura ogrodowa oraz oczywiście budynki mieszkalne powinny znajdować się na lekkim wzniesieniu, aby nie były zalewane przez wodę opadową. Spadek w takiej sytuacji może wynosić około 15 cm.

Niwelacja terenu | Podsumowanie

Niwelacja terenu jest niezbędna w przypadku wielu prac budowlanych: od tych obejmujących budynki mieszkalne, aż po obiekty przemysłowe. Proces ten jest także kluczowy przy tworzeniu parkingów, placów, a nawet chodników. Warto pamiętać, że prace wyrównawcze powinny uwzględniać utrzymanie odpowiedniego spadku terenu w stosunku do obiektów znajdujących się w pobliżu działki – oznacza to, że niewskazane jest zrównywanie całej powierzchni gruntu do jednego poziomu, ponieważ może się to skończyć późniejszym zaleganiem wody. Wybranie dobrej firmy budowlanej, która zagwarantuje fachowe wykonanie powierzonych prac jest kluczowe dla osiągnięcia pożądanych rezultatów, a tym samym dla sukcesu inwestycji.

Similar Posts