Rozbiórka budynku – kiedy nie wymaga pozwolenia i jak się do niej przygotować?

Rozbiórka budynku to złożony proces, na który składa się wiele prac. Zanim jednak podejmiesz się jakichkolwiek czynności z tym związanych, musisz zadbać o dopełnienie wszystkich formalności, procedur i wytycznych. Sprawdź jak przygotować budynek do rozbiórki, aby wszystkie prace przebiegły sprawnie oraz kiedy rozbiórka nie wymaga pozwolenia.

Rozbiórka budynku – kiedy nie potrzebujemy pozwolenia?

Każda osoba, która miała do czynienia z budową różnego rodzaju obiektów, takich jak garaże i domy z pewnością wie, z iloma formalnościami się to wiąże. Mogłoby się więc wydawać, że rozbiórka budynku podlega podobnym obwarowaniom prawnym i aby mogło do niej dojść, trzeba przygotować wiele dokumentów oraz dopełnić kilku formalności. Na szczęście nie zawsze jest to potrzebne, a rozbiórki budynku bez pozwolenia można dokonać, jeśli spełnia on następujące warunki:

  • nie przekracza 8 metrów wysokości,
  • nie jest wpisany do rejestru zabytków,
  • jego odległość od granicy działki nie jest mniejsza niż połowa wysokości budynku,
  • nie podlega ochronie konserwatorskiej,
  • na jego budowę nie musiało zostać wydane pozwolenie.

W praktyce oznacza to, że pozwolenia na rozbiórki grudziądz nie będziesz potrzebował w przypadku niewielkich altan, wiat czy oranżerii.

Jak przygotować się do prac rozbiórkowych?

Przed rozbiórką należy zgłosić ten zamiar w urzędzie miasta lub w starostwie powiatowym. W zgłoszeniu należy zamieścić informacje o rodzaju, zakresie i sposobie wykonywania prac na działce. Jeśli okaże się, że budowla, którą chcesz zburzyć, znajduje się w rejestrze zabytków, to musisz wystąpić do generalnego konserwatora zabytków z wnioskiem o wykreślenie budynku z rejestru. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy budynek jest na tyle zniszczony, że nie nadaje się do remontu. Dopiero po wydaniu zgody możesz wystąpić o pozwolenie na rozbiórkę.

Pomoc profesjonalistów

Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych warto zdać sobie sprawę z tego, że nawet wyburzenie niewielkiego obiektu samodzielnie jest bardzo trudne, a czasem wręcz niemożliwe. Co więcej, prace rozbiórkowe wykonywane przez osobę niedoświadczoną są bardzo niebezpieczne i mogą skończyć się nieszczęściem. Z tego powodu warto skorzystać z pomocy profesjonalnej firmy, która świadczy usługi z zakresu rozbiórki grudziądz.

Specjaliści w najszybszym możliwym terminie dojadą na miejsce rozbiórki razem z profesjonalnym sprzętem, który przyśpiesza i ułatwia pracę. Jeśli ściany budynku, który ma zostać wyburzony, są grube, a jego wysokość przekracza kilkadziesiąt metrów, to prace mogą potrwać dłuższy czas.

Na szczęście działania profesjonalnej firmy rozbiórkowej z Grudziądza pozwolą Ci szybko uporać się z pracami. Co najważniejsze zapewnisz sobie też większe bezpieczeństwo na placu budowy. W czasie rozbiórki grudziądz będziesz mógł zająć się innymi sprawami związanymi z budową.

Koszt prac rozbiórkowych

Przed przeprowadzeniem prac rozbiórkowych warto dokładnie oszacować budżet, który jest na nie potrzebne. Ciężko jest jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, ile kosztuje rozbiórka budynku w Grudziądzu i okolicach.

Na ostateczny koszt takiego przedsięwzięcia ma wpływ wiele czynników, m.in.:

  • ilość i stopień skomplikowania prac rozbiórkowych,
  • załadowanie i wywiezienie pozostałego po wyburzeniu budynku gruzu,
  • koszty związane z dopełnieniem niezbędnych formalności, jeśli konieczne jest zdobycie pozwolenia na rozbiórkę budynku.

Średnio koszty rozbiórki budynku wynoszą od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Trzeba jednak pamiętać, że wszystko zależy od konkretnego przypadku. Jeśli chcesz poznać szacowany budżet, który musisz przeznaczyć na rozbiórkę budynku, to skontaktuj się z nami. Nasza firma oferuje rozbiórki grudziądz w atrakcyjnych cenach.

Similar Posts